Τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις θήρας

Σημαντικές αλλαγές στο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις περί θήρας επέρχονται με το άρθρο 205 του ν. 5037/2023 (Α΄ 78). Ειδικότερα, με τον νέο νόμο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου κατά όσων παραβιάζουν τις διατάξεις περί θήρας.

Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα (δασικοί υπάλληλοι, θηροφύλακες, αστυνομικά όργανα) ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Ο υπαίτιος των ανωτέρω πράξεων τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος.

Παρακάτω αναγράφεται το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται για παραβάσεις περί θήρας.

Παράνομη μεταφορά κυνηγετικού όπλου

Διοικητικό Πρόστιμο Τετρακόσια (400) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για δύο (2) μήνες

Χρήση ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και μιμητικές φωνές των θηραμάτων

Διοικητικό Πρόστιμο Διακόσια (200) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για δύο (2) μήνες

Θήρα δι’ ενέδρας (καρτέρι, σε πηγές) και όταν απαγορεύεται θήρα λόγω χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως.
– Η μεταφορά ζωντανού θηράματος καθ’ όλον το έτος και η διατήρηση σε αιχμαλωσία ωδικών πτηνών.

– Μεταφορά κυν. όπλου σε περίοδο απαγόρευσης θήρας άνευ άδειας δασικής ή αστυν. αρχής.

– Διάβαση με δεμένο όπλο από απαγορευμένες εκτάσεις.

Διοικητικό Πρόστιμο Τετρακόσια (400) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για δύο (2) μήνες

– Η θήρα από ομάδα πλέον των 6 κυνηγών (εξαιρείται η ομαδική θήρα υδροβίων, αγριόχοιρου, κλπ).

Διοικητικό Πρόστιμο Πενήντα (50) ευρώ στον καθένα

Χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα κ.λπ.

Διοικητικό Πρόστιμο Διακόσια (200) ευρώ

Ποινή Φυλάκιση Τρεις (3) μήνες

Θήρα εντός πόλεων/ κωμοπόλεων και σε ακτίνα 250 μ. από τις παρυφές ή σε ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένες οικίες. Επίσης εντός αμπελώνων κ.λπ., πυρήνων εθνικών δρυμών.
Διοικητικό Πρόστιμο Πεντακόσια (500) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης ένα (1) έτος

Θήρα σε εκτροφεία θηραμάτων και σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια.
Διοικητικό Πρόστιμο Πεντακόσια (500) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης  Έως δυο (2) έτη

Θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου
Διοικητικό Πρόστιμο Τριακόσια (300) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης Έως δυο (2) έτη

 Θήρα χωρίς άδεια θήρας
Διοικητικό Πρόστιμο Τριακόσια (300) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης Έως ένα (1) έτος

Η θήρα πλέον του ενός λαγού. Η αγοραπωλησία θηραμάτων, κλπ.
Διοικητικό Πρόστιμο Πεντακόσια (500) ευρώ

Ποινή ΦυλάκισηςΈως ένα (1) έτος

Θήρα μισή ώρα μετά τη δύση και μισή ώρα προ της ανατολής του ήλιου.
Διοικητικό Πρόστιμο Διακόσια (200) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης Έως ένα (1) έτος

Θήρα με πυροβόλο πολεμικό όπλο ή αεροβόλο ή με άλλου είδους όπλο, μη σύνηθες κυνηγετικό.
Διοικητικό Πρόστιμο Τετρακόσια (400) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης Από δυο (2) μήνες έως δυο (2) έτη.

Καταδίκη για τη θανάτωση ή σύλληψη ελαφιού
Διοικητικό Πρόστιμο Χρηματική αποζημίωση τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ

Καταδίκη για τη θανάτωση ή σύλληψη ζαρκαδιού, αγριόγιδου, αίγαγρου Κρήτης
Διοικητικό Πρόστιμο Χρηματική αποζημίωση δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ

Καταδίκη για τη θανάτωση ή σύλληψη για λοιπά είδη αιγάγρων
Διοικητικό Πρόστιμο Χρηματική αποζημίωση πεντακοσίων (500) ευρώ

Τοποθέτηση και η χρήση παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού, ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών φώτων ή οργάνων.
Εμπορία, κατασκευή και η εισαγωγή των οργάνων αυτών.

Διοικητικό Πρόστιμο Χίλια (1.000) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης Έως δυο (2) έτη

Παραβίαση περί θήρας αστυνομικές διατάξεις (ΔΑΔ).
Διοικητικό Πρόστιμο Από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για χρονικό διάστημα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες έως δύο (2) μήνες.


Παραβάσεις εντός του πυρήνα εθνικών δρυμών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως (παρ. 5 του άρθρου 80 ν.δ. 86/69).
Διοικητικό Πρόστιμο Διακόσια (200) ευρώ

Ποινή Φυλάκισης Έως δυο (2) έτη

Από  

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.