Σύμφωνα με το υπ’αρ.504091/2-6-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αποφασίζεται η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής...