ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ νομίμως εκπροσωπούμενου και εδρεύοντος στον Πειραιά, οδός Εθνικής Αντιστάσεως ...