ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ...