ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ Πειραιάς 19/10/23
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Κ.Α. Αρ.Πρωτ. 133
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 26 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.& FΑΧ 4122653 – 4226408

Πληροφορίες :Α.Παμπέρη -Η.Γιανναράς

Προς
Δ/νση Αναδασώσεων
Αγ. Λαύρας 66
Κοινοποίηση
Δήμος Κερατσινίου
Υπόψιν κας Περδίκη

Θέμα: Αναδάσωση στο όρος Αιγάλεω

Μετά από ανάρτηση της κας Περδίκη, Αντιδημάρχου Κερατσινίου στα κοινωνικά δίκτυα λάβαμε γνώση ότι ο Δήμος Κερατσινίου η Δημοτική Αρχή προτίθεται να πραγματοποιήσει φυτεύσεις στο όρος Αιγάλεω στη θέση Ζέσταινα στην περιοχή της Αμφιάλης. Η συνολική έκταση όπου θα πραγματοποιηθεί η αναδάσωση ανέρχεται σε 470 στρέμματα και η φύτευση θα πραγματοποιηθεί σε 270 στρέμματα με αρκετές χιλιάδες φυτά.
Για τον ανωτέρω λόγο θα θέλαμε να σας προτείνουμε μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν είδη τα οποία παράγουν εδώδιμους για την άγρια πανίδα καρπούς, ενώ παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν ζώνη αντιπυρικής προστασίας καθώς είναι πυρανθεκτικά.
Από το 2003 στον κυνηγετικό μας σύλλογο εργάζεται δασολόγος ειδικός σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την επιστημονική του άποψη προτείνεται στα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για την αναδάσωση να συμπεριληφθούν τα είδη: πικροδάφνη (Nerium oleader)(η φύτευση δίπλα σε δρόμους), σπάρτο (Spartium junceum), βάτος ή βατσινιά (Rubus sp.), πυράκανθος (Pyracantha coccinea), τσαπουρνιά (Prunus spinosa), μελικοκιά (Celtis australis) και χαρούπια (Ceratonia siliqua).
Επιπροσθέτως τα προτεινόμενα από την επιστημονική συνεργάτιδα του συλλόγου μας προς φύτευση είδη, βοηθούν στην βελτίωση του εδάφους, μπορούν να αναπτυχθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερες συνθήκες του όρους Αιγάλεω, ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ξηρασία. Οι καρποί τους αποτελούν τροφή για πολλά είδη της άγριας πανίδας, ενώ παράλληλα μπορούν να προσφέρουν κάλυψη στο σύνολο των ειδών που ενδιαιτούν καθ’ όλο το έτος στην περιοχή ή την χρησιμοποιούν την περίοδο της μετανάστευσης.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι το όρος Αιγάλεω φιλοξενεί καθ’ όλο το έτος προστατευόμενα και κοινά είδη, θεωρούμε πως οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτό θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως ο σύλλογός μας προβαίνει σε ετήσια βάση σε έργα βελτίωσης βιοτόπων μέσω των οποίων ευνοούνται όλα τα είδη. Η φύτευση μη επιθυμητών για την άγρια πανίδα ειδών, δύναται να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα και το όρος Αιγάλεω να γίνει «αφιλόξενη» για τα αποδημητικά είδη περιοχή ενώ στα επιδημητικά είδη δύναται να περιοριστεί ο πληθυσμός τους.
Για τους ανωτέρω λόγους και θεωρώντας ότι οι απόψεις μας είναι απόλυτα λογικές ευελπιστούμε στην αποδοχή τους και προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία, με μοναδικό γνώμονά την ανάπτυξη και διατήρηση του όρους Αιγάλεω και των ειδών που ενδιαιτούν σε αυτό. Για αυτό το σκοπό θέτουμε στη διάθεσή σας το επιστημονικό προσωπικό του Κ.Σ. Πειραία και δηλώνουμε αρωγοί σε όποια προσπάθεια βελτίωσης του όρους Αιγάλεω.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.